pamut-vekony-baba-takaro-70-x-90-cm-rozsaszin-lama-2